Zararlı Siyanobakteri ve Mikroalgler Üzerine Yaptığımız Araştırmalar

Laboratuvarımızda toksik alg ve siyanobakterilerle ilgili yapılan projeler iki ana grupta toplanabilir:

1) Türkiye göllerinde toksik siyanobakterilerin dağılımı, mevcut toksinler ve toksin üreten türlerin tespitini yapmak.  

2) Marmara ve Ege Denizinde toksik mikroalglerin dağılımı, mevcut toksinler ve toksin üreticilerinin tespitini yapmak.

 

Böylece tatlı su ve deniz sistemlerinden yararlanan canlılar üzerindeki riski ortaya çıkarmak; riski azaltmak için çözüm yolları geliştirmek. Özellikle içme suyu sistemleri ile balık ve kabuklu deniz canlılarından insanlara ve hayvanlara taşınması muhtemel zararlı maddelerin azaltılması için öneriler geliştirmek.  

Projelerde yoğun arazi çalışmalarının yanında laboratuvarlarımızda çeşitli mikrobiyolojik, genetik, biyokimyasal ve kimyasal yöntemler kullanılmaktadır.

Gerek göllerden gerekse denizel ortamlardan potansiyel olarak toksin üreten mikroalg ve siyanobakteri türleri laboratuvarda izole edilerek kültür altına alınmaktadır. İzole edilen türler morfolojik ve genetik olarak karakterize edilmekte ve toksinleri açısından incelenmektedir. 

Laboratuvarımızda analizi yapılan toksinler şunlardır:

Siyanobakteriyel

a) Mikrosistin

b) Silindrospermopsin

c) Saksitoksin

d) Anatoksin

e) BMAA

Algal

a) Saksitoksinler (Paralitik Kabuklu Zehirlenmesi oluşturan toksinler)

b) Domoik asit (Amnesik Kabuklu Zehirlenmesi oluşturan toksinler)

c) Okadaik asit ve türevleri ( Diyaretik Kabuklu Zehirlenmesi oluşturan toksinler)

d) Brevetoksinler (Nörotoksik Kabuklu Zehirlenmesi oluşturan toksinler)

Laboratuvarımızda rutin olarak uygulanan diğer yöntemler ise şunlardır:

1) Tek hücre alg/siyanobakteri izolasyonları

2) Alg/ siyanobakteri genetik karakterizasyonları ( 16S, 18S, 28S ve ITS rRNA genleri karakterizasyonları)

3) Filogenetik analizler

4) Göl / deniz ve kültür örneklerinde toksin analizleri

5) Göl /Deniz örneklerinde toksin genlerinin tespiti ve üreticilerin filogenetik yöntemlerle tespiti (mikrosistin, silindrospermopsin, saksitoksin ve anatoksin için)

6) Göl/ Deniz örneklerinin metagenomik karakterizasyonu